umów wizytę znanylekarz.pl
umów wizytę lekarzebezkolejki.pl
godziny otwarcia:
pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Lek.

Magdalena Frankowska

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując
w latach 2013- 2020 w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, gdzie zajmowała się opieką całodobową nad pacjentami dorosłymi, interwencjami w trybie ostrodyżurowym oraz leczeniem elektrowstrząsowym. Na dodatkowych stażach klinicznych w ramach specjalizacji poszerzała
wiedzę w zakresie neurologii, psychiatrii konsultacyjnej, leczenia uzależnień i nerwic. Odbyła też kursy w zakresie podstaw psychoterapii oraz psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego.
Od 2017r pracuje w poradniach zdrowia psychicznego.
W 2021r uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.
Swoją wiedzę poszerza i aktualizuje poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach.
Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem psychiatrycznym pacjentów
z zaburzeniami nastroju, lękowymi, obsesyjno- kompulsywnymi, zaburzeniami psychicznymi na podłożu organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami snu, odżywiania, zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, związanymi z
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychotycznymi i innymi.

 

specjalizacje

Godziny przyjęć

Piątek9:00 - 12:00