umów wizytę
godziny otwarcia:
pon. - pt.: 8:00 - 20:00
godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Konsultacja psychologiczna

W Marcusmed psycholog oferuje konsultacje psychologiczne, a następnie, w zależności od natury rozpoznanego problemu, psychoedukację, wsparcie w kryzysie lub psychoterapię.

Mgr Weronika Chruszczyńska specjalność: psychologia kliniczna – psychoterapia
zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby.
W gabinecie przyjmuje indywidualnie osoby dorosłe, które doświadczają cierpienia
lub są zaniepokojone jakimś aspektem swojego funkcjonowania,
np. znajdują się w kryzysie, mają trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem
satysfakcjonujących relacji, towarzyszy im poczucie małej własnej wartości lub
braku zadowolenia z życia, odczuwają nadmierny lęk, obserwują u siebie obniżony / niestabilny nastrój, doświadczają dolegliwości fizycznych
nieuzasadnionych medycznie czy też borykają się z niepożądanymi zachowaniami,
które trudno im opanować.

Mgr Anna Grobelna specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i
wspomaganie rozwoju w okresie dorastania.
Oferuje pomoc osobom, które: cierpią z powodu zaburzeń nastroju; doświadczają
stanów napięcia, niepokoju, przygnębienia; mają niskie poczucie własnej wartości;
przeżywają trudności związane z przystosowaniem się do nowej sytuacji
życiowej/do zmian w życiu; są w sytuacji kryzysowej lub nie mogą poradzić sobie z
trudnymi emocjami z przeszłości; mają trudność z budowaniem i/lub utrzymaniem
satysfakcjonujących relacji z ludźmi; trudno im zrozumieć swoje emocje lub
zachowanie; zdiagnozowano u nich zaburzenia osobowości.

Mgr Katarzyna Chlewińska  specjalność kliniczna.
Pracuje jako socjoterapeutka i psychoterapeutka z osobami dorosłymi i młodzieżą.
Prowadzi także konsultacje par oraz poradnictwo psychologiczne w sytuacjach
konfliktów, przemocy, nagłych kryzysów i problemów wychowawczych. Ma
doświadczenie w pracy z osobami nieheteroseksualnymi i ich rodzinami.
Konsultacje i terapia możliwe są również w języku angielskim.